moharam

عکس های دیدنی از زیباترین جشنواره در جهان

عکس های دیدنی از زیباترین جشنواره در جهان
نازوب، جشن هولی را به راستی می توان یکی از زیباترین جشنواره های جهان دانست. مردم هند که در روزهای عادی هم زندگی پر از رنگ و موسیقی دارند، در این روز بخصوص به یکدیگر رنگ می پاشند تا حلول بهار در طبیعت و زندگی شان را جشن بگیرند.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان