فروریختن طبقه یک کلینیک کاهش وزن زیر پای چاق ها!

فروریختن طبقه یک کلینیک کاهش وزن زیر پای چاق ها!
زمین یک کلینیک در سوئد زیر پای 20 فرد چاق که در یک برنامه کاهش وزن در این کلینیک ثبت نام کرده و در یکی از ملاقات‌های برنامه ریزی شده خود شرکت کرده بودند فرو ریخت.
 
روزنامه انگلیسی زبان The Local در سوئد گزارش نازوب، زمانی که این افراد در صف قرار گرفته بودند تا به ترتیب خود را وزن کنند از زمین زیر پای آن‌ها صدای شدیدی بلند شد و سپس قسمتی از زمین به همراه دیوارهای اطراف آن که گویا تحمل وزن شدید این افراد را نداشت فرو ریخت.
 
یکی از افرادی که در این برنامه کاهش وزن شرکت کرده بود در این باره گفت: ناگهان ما صدای بلندی را شنیدیم و بلافاصله همه چیز در هوا به پرواز درآمد گویی که زلزله ای رخ داده باشد. خوشبختانه همه افراد بدون صدمه جدی از این مهلکه فرار کردند و به کریدری که در این حادثه صدمه ندیده بود پناه بردند. این کلینیک در جنوب مرکزی سوئد قرار دارد.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان