فال واقعی عطسه در ایام هفته

فال واقعی عطسه در ایام هفته

فال عطسه در ایام هفته

عطسه چیست؟ چرا عطسه می کنیم و چه ارتباطی با فال دارد؟

نازوب، عطسه نوعی واکنش دفاعی بدن (رفلکس) به مواد محرک تنفسی یا التهاب مجاری تنفسی یا برای دفع ترشحات در هنگام بیماری است.

مکانسیم عطسه خروج سریع هوای بازدمی بر اثر انقباض عضلات تنفسی است.

رفلکس عطسه

رفلکس عطسه بسیار شبیه سرفه است به استثنای اینکه به جای مجاری تنفسی تحتانی، مربوط به مجاری بینی است. محرک ایجاد کننده رفلکس عطسه در مجاری بینی است.

و ایمپالس آوران از طریق عصب پنجم به پیاز مغز تیره می‌روند که در آنجا رفلکس عطسه تحریک می‌شود. به این ترتیب مقدار زیادی هوا به سرعت از طریق بینی عبور می‌کند و به این ترتیب به پاک کردن مجاری بینی از مواد خارجی کمک می‌کند.

زمانی که عطسه روی می‌دهد قفسه سینه شدیداً منقبض می‌شود، در همان زمان گلوت بسته می‌شود بطوری که تا قبل از بازشدن گلوت، هوا با فشار زیادی در پشت آن جمع می‌شود.

این حالت انفجاری هوا مقدار زیادی از ترشحات و مواد خارجی مانند میکروبها را پاک می‌کند و آنها را با فشار خارج می‌سازد. البته متأسفانه این رفلکس دفاعی خوب بدن مانند سرفه باعث گسترش بیماری می‌شوند.

سنت صبر با عطسه!

عطسه علامت صبر است. پیشینیان بر این باور بودند که هنگام انجام کاری اگر کسی عطسه کرد صبر کند و تعجیل نکند. 

به تعبیر علمی عطسه که بر می گردیم جمع شدن هوا پشت گلوت، و تجمع میکروبها و سپس رها شدن آن با عطسه، باور دارند که برای کاری که می خواهید انجام دهید منفی هایی در پشت این کار نفهته است!! و بسیار به صبر برای انجام دادن کارشان با عطسه معتقد بودند و هستند.

به طوری که در جواب عطسه می گویند: عافیت باشد، و برای شکستن صبر هفت صلوات باید فرستاد.
دو عطسه علامت جخد (جهد) است باید تعجیل کرد! این مورد و واقعا نمی فهمم.

واژه شناسی

عطسه واژه عربی است و در فارسی آن را اشنوسه گویند.

 

فال عطسه بنا به تعبیر آن در ایام و ساعات هفته

 فال واقعی عطسه در ایام هفته

 

تعبیر عطسه در ساعات پیش از ظهر.

 

فال واقعی عطسه در ایام هفته

 

تعبیر و تفسیر عطسه از پیش از ظهر تا بعد از اذان.

 

فال واقعی عطسه در ایام هفته

 

تفسیر فال عطسه از بعد از ظهر تا عصر.

 

فال واقعی عطسه در ایام هفته

 

فال عطسه از عصر تا سرشب.

 

فال واقعی عطسه در ایام هفته

تعبیر عطسه کردن از ساعات اولیه شب تا آخر شب.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان