عکس های باورنکردنی از زن هایی که مرد هستند!!

عکس های باورنکردنی از زن هایی که مرد هستند!!
در تصاویر متاسفانه یا خوشبختانه همه این افراد مرد تشریف دارند, در واقع Lady Boy می باشند که در مسابقه Miss Lady Boy شرکت کردند.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان