خطرات استرس در دوران بارداری

مجموعه : پزشکی
خطرات استرس در دوران بارداری
نازوب، محققان دانشگاه  وارویک انگلیس به اطلاعات جدید و قابل توجهی درباره استرس و فشار عصبی که زنان باردار در این دوره حساس با آن روبه‌رو هستند، دست یافتند.
 
به گزارش نازوب، محققان گفتند: قرار گرفتن زنان باردار در معرض فشار و استرس بر جنین آنها تأثیر منفی گذاشته و باعث می‌شود که فرزندان آنها در آینده در معرض تن دادن به زورگویی اراذل و اوباش و افراد دارای رفتارهای غیرعادی قرار داشته باشند، به گونه‌ای که احساس ترس و نگرانی شدید در چهره آنها نمایان می‌شود و معمولاً گریه می‌کنند.
 
محققان نتایج تحقیقات خود را این گونه تفسیر کردند که فشارها و استرس های روانی، زنان باردار را در معرض ترشح مقادیر زیادی هورمون های عصبی در داخل رگ های خونی قرار می‌دهد، امری که تاثیر منفی بر جنینی می‌گذارد که همچنان در حال رشد است و در نتیجه به سیستم پاسخگویی او به ویژه در قبال فشارهای زندگی در آینده زیان وارد می کند.
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان