moharam

برگزاری خنده دارترین کنفرانس زنان در جهان + عکس

برگزاری خنده دارترین کنفرانس زنان در جهان + عکس
به گزارش نازوب 2 روز پیش کنفرانسی درباره زنان در دانشگاه القصیم در عربستان سعودی برگزار شد. با نگاهی گذرا به این کنفرانس، میتوان آن را عجیب ترین کنفرانس زنان در جهان نامید زیرا به رغم اینکه موضوع و محور این کنفرانس زنان بوده اند، اما هیچ زنی به آن دعوت نشده و در سالن حضور نداشت.
در این میان پرسشی که به وجود می آید این است که این همه مرد وهابی حاضر در کنفرانس چگونه می توانند بدون حضور زنان و یا مشورت با زنان، در مورد آنان تصمیم گیری کنند و به اصطلاح مشکلات آنان را در محورهای مختلفی که موضوع کنفرانس بوده، حل کنند.
 

 

برگزاری خنده دارترین کنفرانس زنان در جهان + عکس


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان