falhafezz
falhafezz
laghari

اولین ملکه زیبایی تغییر جنسیت داده! (عکس)

اولین ملکه زیبایی تغییر جنسیت داده! (عکس)
کایلان ونزل اولین زن تغییر جنسیتی شرکت کننده در رقابتهای دختر شایسته امریکاست. او میگوید از سن 11 سالگی منتظر چنین فرصتی بوده است تا به آرزوی خود برسد. به گزارش نازوب این زیبا روی 26 ساله از این هفته در میان 229 شرکت کننده حاضر در این رقابتها حضور خواهد داشت.
 

او اولین امریکایی است که بعد از لغو قانون ممنوعیت شرکت تغییر جنسیتی ها در این رقباتها از سال گذشته شرکت خواهد کرد. وی میگوید  به محض اینکه فهمید تغییر جنسیتی ها هم می توانند در این رقابت ها شرکت کنند شغل خود را به عنوان یک مشاور مالی رها کرد و سراغ اعمال جراحی تغییر جنیست رفت تا به آرزوی دیرینه اش که عنوان ملکه زیبایی کالیفرنیا بود دست یابد.

او میگوید سریعا شروع به انجام جراحیها کردم و همه تمرکزم را روی موفقیت در این زمینه معطوف کرده ام.ا و اضافه میکند در طی این سالها همیشه احساس یک دختر را داشته ام اما دستیابی به آرزوی دیرینه ام خیلی طولانی شده است.

او میگوید بخاطر انجام حرکات سخت ورزشی روزانه و همچنین دویدن زیاد اندام متناسبی دارد. سال گذشته میلادی یک کانادایی نیز در اقدامی مشابه بعد از عمل تغییر جنسیت وارد رقابتها شد و موفق شد اولین تغییر جنسیتی باشد که در رقابتهای دختر شایسته جهانی شرکت میکند.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان