شاهکار خنده دار این خانم ایرانی در پارک کردن ماشین

شاهکار خنده دار این خانم ایرانی در پارک کردن ماشین
ستاد فرماندهی آتش نشانی استان تهران ساعت ۱۳:۰۷ دقیقه روز گذشته با دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 49 را به محل حادثه در خیابان كارگر شمالی، خیابان زره پوش اعزام كرد. به گزارش نازوب موسی مصطفوی فرمانده آتش نشانان اعزامی در مورد حادثه گفت: خودرو سواری به رانندگی زن 35 ساله ای پس از عدم كنترل آن توسط راننده، از داخل پاركینگ به داخل حیاط سقوط کرد.
وی ادامه داد: این خودرو پس از طی مسیری درحدود 5 متر در پارکینگ، ناگهان از ارتفاع 3 متری به داخل حیاط سقوط کرد ودر حالت عمودی متوقف ماند. مصطفوی در مورد چگونگی عملیات نیروها اظهار داشت: آتش نشانان با توجه به وضعیت خودرو که به صورت عمودی قرار داشت بلافاصله با استفاده از ابزار نجات و تجربه و مهارت خود توانستند این خودرو را مهارکرده و از سقوط آن به داخل حیاط جلوگیری کنند.
 
 
این فرمانده آتش نشانی در ادامه تصریح کرد: نیروهای عملیاتی سرانجام با رعایت كامل نكات ایمنی، این خودرو را به بالا كشیده و از وارد آمدن خسارت بیشتر جلوگیری كرده و این وسیله نقلیه راصحیح و سالم تحویل مالك آن دادند.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان