حادثه بدی که برای این ستاره خانم 41 ساله اتفاق افتاد

مجموعه : اخبار
حادثه بدی که برای این ستاره خانم 41 ساله اتفاق افتاد

به گزراش نازوب، خانم "نیکول اگرت" امریکایی برای دومین بار پیاپی در یک ماه اخیر دچار سانحه شد. این خانم که قصد داشت از روی تخته شیرجه به داخل آب بپرد دچار خطا در محاسبات شده و با کمر در آب فرو آمد که به گفته خودش باعث آسیب جدی به بدن او نشده تنها در نواحی کتفها و پشت دچار کبودی و اندکی هم درد در ناحیه کلیه ها شده است.

 حادثه بدی که برای این ستاره خانم 41 ساله اتفاق افتاد

این ستاره 41 ساله چندی پیش نیز در حال شیرجه دچار سانحه شد که در آن سانحه از ناحیه دست آسیب دید.

وی در حال حاضر در یکی از شبکه های پر بیننده امریکایی به تدریس شنا و شیرجه پرداخته است و آنطور که شنیده میشود هنگام ضبط یکی از همین برنامه ها دچار آسیب شده است.

چندی پیش نیز ملکه زیبایی امریکایی "کاترین وب" در حین شرکت در این برنامه دچار سانحه شده و مجبور شد صحنه را ترک کند و برنامه او نا تمام باقی بماند.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان