چهره وحشتناک از قبر برخاسته بازیگر زن معروف! 18+

چهره وحشتناک از قبر برخاسته بازیگر زن معروف! 18+

سه روز پیش روز جهانی زامبی بود. زامبی یک شخصیت خیالی ترسناک و در واقع روح مرده برخاسته از قبر است که نماد وحشت است و شبانگاه از قبر برخاسته و به بالای سر افراد مختلف می رود. به گزارش نازوب، همه ساله در سالگرد روز زامبی ها در شهرهای مختلف جهان به ویژه در کشورهای غربی هزاران نفر با گریم خود زامبی می شوند و کارناوال های خیابانی راه می اندازند.

این زن آمریکایی نیز یکی از این هزاران نفری است که خود را در چنین روزی زامبی کرده است.

 

چهره وحشتناک از قبر برخاسته بازیگر زن معروف! 18+

چهره وحشتناک از قبر برخاسته بازیگر زن معروف! 18+

چهره وحشتناک از قبر برخاسته بازیگر زن معروف! 18+

چهره وحشتناک از قبر برخاسته بازیگر زن معروف! 18+

چهره وحشتناک از قبر برخاسته بازیگر زن معروف! 18+

چهره وحشتناک از قبر برخاسته بازیگر زن معروف! 18+

چهره وحشتناک از قبر برخاسته بازیگر زن معروف! 18+

چهره وحشتناک از قبر برخاسته بازیگر زن معروف! 18+


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان