استانی که بیشترین مواد فروشانش، زن هستند

استانی که بیشترین مواد فروشانش، زن هستند
جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: میزان مصرف مواد مخدر در استان زنجان در زنان بسیار پایین است ولی در بحث فروش زنان بیشترین آمار را به خود اختصاص می دهند.

رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در امر پیشگیری از مواد مخدر 20 دستگاه اجرایی فعالیت می کنند و در این دستگاهها پیشگیری با جدیت عملیاتی می شود و تعامل این دستگاهها با یکدیگر بسیار مطلوب است.

وی اظهار داشت: در راستای پیشگیری از اعتیاد در جامعه باید برنامه ریزی ها و اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد چرا که اجرای این برنامه ها از ورود معتاد جدید جلوگیری می کند.

جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: برگزاری همایش‌ها و استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص و اجرای برنامه‌های بهتر و پیشگیرانه در امر اعتیاد بسیار خوب جواب می دهد.

سرهنگ حسینی به ایجاد اشتغال برای معتادان اشاره کردو گفت: طبق گزارش‌های اعلام شده بیش از 90 درصد معتادان یا بیکار بوده و یا دارای شغل‌های آزاد کاذب هستند و باید این را مد نظر داشت که اگر برای معتاد بهبود یافته اشتغال ایجاد شود دیگر به سمت اعتیاد نمی رود.

وی با اشاره به افزایش قیمت مواد مخدر افزود: افزایش قیمت مواد تاثیری در کاهش استقبال معتادان از مواد مخدر نداشته و برعکس خرید و مصرف مواد مخدر بیشتر شده است.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان