حیرت همگان از لباس و کلاه قفسی لیدی گاگا! تصاویر

حیرت همگان از لباس و کلاه قفسی لیدی گاگا! تصاویر
به گزارش نازوب، اخیرا طراح لباس لیدی گاگا در مصاحبه خود با رسانه ها اعلام کرد که از انتخاب بعضی لباس های این خواننده معروف به شدت پشیمان است اما حضور این خواننده با یکی از عجیبترین لباسهایش نشان داد که این مصاحبه پایه و اساس نداشته است  این خواننده 26 ساله در حالی دیده شد که با یک کلاه قفس مانند روی سرش از هتلی در نیویورک خارج شد.
 

حیرت همگان از لباس و کلاه قفسی لیدی گاگا! تصاویر

نازوب، به نقل از دیلی میل او بخاطر لباسهای عجیبی که میپوشد شهرت جهانی دارد اما این انتخاب اخیر واقعا توجیه عقلانی نداشته و باعث شد همه عکاسان که بیرون از هتل محل اقامت وی منتظرش بودند با دیدن وی شوکه شوند. این قفس سیاهرنگ تقریبا تمام سر و صورت این خواننده 26 ساله را پوشانده بود و تنها قسمتی از چشمان وی قابل مشاهده بوده است.
 
حیرت همگان از لباس و کلاه قفسی لیدی گاگا! تصاویر 
 
تعدادی مارکها و زنجیرهای طلایی رنگ نیز زینت این کلاه عجیب و غریب به حساب می آمده است. در ابتدای خروج وی از هتل به نظر میرسید وی اندکی دست پاچه شده است اما او خیلی زود خونسردی خود را به دست آورد و شروع به امضا کردن تصاویرش برای هواداران کرد.
  

حیرت همگان از لباس و کلاه قفسی لیدی گاگا! تصاویر


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان