این دختر فرهنگِ دوست پسر دختر را در ایران متحول کرد

این دختر فرهنگِ دوست پسر دختر را در ایران متحول کرد
نازوب، لیلی جهان آرا" فرزند عبدالله جهان آرا (تیمسار بازنشسته ارتش) که به مناسبت ازدواج به حسین علی امیر ارجمند به لیلی امیر ارجمند شهرت یافت در سال 1317 به دنیا آمد. لیلی جهان آرا "که در سال 1342 تحصیلاش را با دریافت فوق لیسانس کتابداری از دانشگاه رانگرز نیوجرسی به اتمام رساند در دوران قدرت "فرح دیبا" صمیمی ترین دوست او بود و به این مناسبت به مشاغل متعدد و شامخ دست یافت و آخرین سمت وی عضو هیئت امناء و مدیر عامل کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان بود.

سایر مشاغل لیلی به شرح زیر است:

رئیس کتابخانه دانشگاه ملی، استادیار کتابداری دانشگاه تهران، رئیس کتابخانه شرکت ملی نفت، عضو هیئت امناء بنیاد آرشام، عضو هیئت مدیره موزه علوم فنون. او از اسفند 1353 به عضو شورای آموزش کشور منصوب شد.دوستی لیلی ارجمند با فرح دیبا او در دوران تحصیلات در فرانسه بود ، آنها در دانشگاهی ثبت نام كردند كه استادان آن دانشگاه از كمونیست‌های فرانسه بودند. در آن زمان فرح احتیاج به یك دوست زیبا مثل لیلی داشت. شخصی كه آنقدر در اجتماع دوستانش منزوی بود، احتیاج مبرمی به یك دختر خانم خوشگل و اجتماعی داشت كه بتواند به وسیله‌ی او وارد اجتماع شود ، تا زمانیکه با "لیلی جهان‌آرا" روبه رو شد.

 
قبل از اینكه "لیلی جهان آرا" با فرح رابطه دوستی برقرار كند در دوران تحصیلش در نیوجرسی آمریكا با یك افسر اطلاعاتی كشور مجارستان كه در آمریكا مأموریت اطلاعاتی داشت و با مأمورین كا. گ. ب همكاری می‌كرد رابطه داشت. او با تشویق دوست كمونیست مجارستانی‌اش برای نفوذ بیشتر بین دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه، رابطه‌ی دوستی با فرح دیبا برقرار كرده بود.

"لیلی جهان آرا" می‌دانست كه با اعمال نفوذ و راهنمایی دوست كمونیستش می‌تواند فرح را به طرف اشخاصی كه با دربار نزدیك بودند هدایت كند. اما آنها باور نمی‌كردند كه "فرح دیبا" روزی بتواند حتی با وزیر دربار محمدرضا پهلوی ملاقات كند. نظر مأمور اطلاعاتی كشور كمونیست مجارستان این بود كه فرح بتواند به یكی از كارمندان سطح پایین سفارت ایران در فرانسه نزدیك شود. لیلی جهان‌‌آرا حداكثر كوشش خود را می‌كرد و از زیبایی خودش برای رسیدن به هدف استفاده می‌كرد تا اینكه با اردشیر زاهدی برخورد كردند. فرح توانست خرمراد را سوار شود و بالاخره ملكه ایران شد.

"لیلی" از دو طرف استفاده می‌كرد. هر چه خودش می‌توانست اخبار به دست بیاورد كه آورده بود و هر چه نمی‌توانست از فرح دیبا می‌گرفت، بعد هم تمام خبرهای جمع‌آوری شده را به دوست كمونیست مجارستانی‌اش می‌داد. این موضوع به وسیله‌ی ساواك فاش شداما شاه دستور داد که كاری به خانم لیلی جهان‌آرا نداشته باشیدچرا که دست فرح دیبا هم در کار بود.

 
وی همچنین با دوستی و رابطه‌ی مرموز با فرح توانسته بود صاحب قدرت بزرگی در ایران شود. هر كاری دلش می‌خواست انجام می‌داد. او جزء نخستین کسانی بود که داشتن دوست دختر و دوست پسر را در ایران باب کرد . او با اینکه یک شوهر رسمی داشت ، ولی دارای دو دوست پسر نیز بود که گاه و بیگاه آنها را به خانه می آورد و آنها را به شوهر خود معرفی می کرد.با ورود لیلی به دربار پهلوی ، شهوت رانی ها و فساد ها به چند برابر سابق می رسد . با ورود او به دربار باب جدیدی از شهوترانی ها نیز برای محمد رضا گشوده می شود .
 
تا پیش از ورود این زن به دربار ، معمولا اکثر شهوترانی های محمد رضا به صورت نسبتا پنهانی انجام می شد، اما پس از ورود امیر ارجمند به دربار ، شهوت رانی های وی در دربار شهره عام و خاص شد. حتی شایعاتی نیز مبنی بر همجس گرایی شخص محمد رضا نیز به گوش می رسید که اینها همه پس از ورود این زن به دربار پهلوی و رواج شیوه های نا متعارف شهوترانی غربی در دربار بود.تا پیش از ورود این زن به دربار ، معمولا اعمال خلاف عفت درباریان به صورت مخفی بود و کمتر به صورت علنی مطرح می شد و کسی به وجود این گونه موارد پی می برد.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان