دروغ های شیکی که به خودمان می گوییم!!

دروغ های شیکی که به خودمان می گوییم!!
سبک زندگی، سلامت روان
زندگی روزمره ما اگرچه جریانی سیال دارد و چه بخواهیم و چه نه می گذرد و به تاریخ می پیوندد اما چگونه گذراندنش دست خودمان است و این ما هستیم که کیفیت آن را تعیین می کنیم.
می شود در زندگی اول با خودمان و بعد با دیگران رو راست باشیم. و البته می شود هی هم به خودمان دروغ های شاخ دار و شاخ ندار بگوییم و هم به دیگران! انتخاب با خود ماست.
امان از این دروغ های شاخ داری که ما آنقدر در طول روز به خود می گوییم که دیگر برایمان عادی شده. باور اگر ندارید، این موارد را بخوانید تا پی به راستی حرف ما ببرید. دروغ هایی شیک و مجلسی که هر روز ورد زبانمان است.
1 – فقط کافیه این کارو انجام بدم، زندگی ام از این رو به اون رو میشه!
2 – حیف که وقت ندارم، وگرنه حتما انجامش می دادم!
3 – اگه فلان حرفو بزنم یا فلان کارو بکنم، ملت فکر می کنم احمقم!
4 – اگه این حرفو بهش بزنم یا اون کارو براش انجام بدم، حتما تغییر می کنه
5 – !دیگه بهتر از این نمیشه/ دیگه بدتر از این نمیشه
6 – من ذاتا مشکل دارم!
7 – باید تغییر کنم، اما نمی تونم!
8 – نمی تونم بدون اون زندگی کنم!
9 – خودم می دونم دارم چکار می کنم!

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان