معما و تست هوش جالب یک چوب کبریت و اتاق سرد!

معما و تست هوش جالب یک چوب کبریت و اتاق سرد!

ورزش مغز با معما و حل تست هوش های مجله نازوب، راهی برای تقویت هوش، تمرکز، رفع آلزایمر، تفریح و سرگرمی.

 

معما و تست هوش چوب کبریت و اتاق سرد

 

اگر تنها یک کبریت داشته باشید و وارد یک اتاق سرد و تاریک شوید که در آن یک بخاری نفتی، یک چراغ نفتی و یک شمع باشد …

 

    اول کدامیک را روشن می کنید؟

 

*

*

*

*

*

 

  جواب معما:

    اول: سعی کنید خودتان جواب معما را پیدا کنید.

 

*

*

*

*

*

 

جواب معمای یک چوب کبریت و اتاق سرد

 *

*

*

*

*

 

اول باید کبریت را روشن کنید !!

 

تا اول کبریت را روشن نکنید که نمی توانید یکی از اونها را روشن کنید …

 

 دیگر معماهای چوب کبریت:

 

تفریح و سرگرمی برای کودکان

 

معما و تست هوش جالب یک چوب کبریت و اتاق سرد!

 

. . . . . جواب معما

 

 

معما و تست هوش جالب یک چوب کبریت و اتاق سرد!

 

معمای چوب کبریتی شماره (1)
با اضافه کردن چهار چوب کبریت در تصویر زیر دو مربع و چهار مثلث درست کنید.

 

معما و تست هوش جالب یک چوب کبریت و اتاق سرد!

 

معمای چوب کبریتی شماره (2)
طوری 3 چوب کبریت را جابه‌جا کنید، سه مثلث بدست آید

 

معما و تست هوش جالب یک چوب کبریت و اتاق سرد!

 

معمای چوب کبریتی شماره (3)
باز مدل دیگری از معما برای درست کردن 3 مثلث با جابه‌جا کردن فقط 3 چوب کبریت داریم.

 

معما و تست هوش جالب یک چوب کبریت و اتاق سرد!

 

معمای چوب کبریتی شماره (4)
5 چوب کبریت را طوری جابه‌جا کنید، 4 مثلث داشته باشید. مثلث‌ها با هم برابر نیستند.

 

معما و تست هوش جالب یک چوب کبریت و اتاق سرد!

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان