moharam

عکس های پارتی شبانه مجریان شبکه BBC فارسی

عکس های پارتی شبانه مجریان شبکه BBC فارسی
این تصاویر مجریان و دست اندركاران شبكه سلطنتی بی بی سی فارسی و من و تو و صدای امریكا در میهمانی های شبانه منتشر شد.

 
اخیرا در فضای مجازی و شبكه های اجتماعی تصاویری از میهمانی های شبانه سه شبكه بی بی سی ، من و تو  و صدای امریكا منتشر شده كه علاوه بر نشان دادن ماهیت ضد اخلاقی كاركنان این شبكه ها هماهنگ و زنجیره بودن این شبكه های دروغ پرداز و ضد فرهنگی را نیز به نمایش می گذارد.
 
 
 
 
 
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان