ramazan
ramazan

راهنمای شناخت انواع پارچه

مجموعه : دنیای مد
راهنمای شناخت انواع پارچه
نازوب، در برش پارچه های پرزدار و پارچه هایی که با نقوش مشخص هستند همگی الگوها را به یک سمت سنجاق می کنیم.
 
برای اتو پارچه های نخی و کتانی درجه اتو باید روی حرارت زیاد باشد.

پارچه پشمی در شستشو با مواد قلیایی نمدی می شود.

برای دوخت پارچه هایی که الیاف مصنوعی دارند باید از قرقره های نایلونی استفاده کنیم.

تفاوت پارچه های پشم مصنوعی و پشم طبیعی: الیاف پشم مصنوعی مانند طبیعی نمی سوزد و شعله ور می شود

پارچه کتان را از ساقه گیاهی به نام لینه تهیه می کنند.

برای کاهش چروک پذیری پارچه های پنبه ای ،پنبه را با لیاف پلی استر مخلوط می کنند.

پارچه گاباردین رابا اتوی داغ و ازپشت پارچه و نم دار اتو می زنیم .

الیاف پنبه در پشت میکروسکوپ به شکل روبان و دارای پیچ و تاب طبیعی می باشد.

پارچه کودری را با اتوی ملایم و نم دار اتو می زنیم.

برای دوخت کف کفش و بافت مکرومه از الیاف کنف استفاده می شود.

برای اینکه لباس کتانی تغییر فرم ندهد قبل از برش آن را شستشو می دهیم.

پارچه تترون از الیاف پلی استر تهیه می شود.

گرد پارچه فاستونی با چوب زدن تمیز می شود.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان