عکس های دیدنی و باورنکردنی رقص مرگ با شیر!!

عکس های دیدنی و باورنکردنی رقص مرگ با شیر!!
نازوب، این مرد اکراینی بدون شک، یکی از شجاع ترین سیرک بازان جهان است.در یک کلام، اولکسی پینکو در هر بار نمایش، با مرگ می رقصد و دست و پنجه نرم می کند. به گزارش نازوب وی هم هنرمند سیرک است و هم رام کننده شیر که هنگام نمایش همان طور که در تصاویر می بینید، در آغوش شیر رفته و سر خود را لای دهان شیر می گذارد.دیدن این صحنه های مرگ آور، بسیار خطرناک است و احتمال هر لحظه اتفاق ناگوار در آن می رود.
 
پنجه های شیر به اندازه یک بشقاب بزرگ است و اولکسی در سیرک ملی اکراین ، با حرکات شجاعانه خود، تماشاچیان را به وجد می آورد.آندو یکدیگر را بغل کرده و اولکسی بر صورت شیر بوسه می زند.در نمایشی در سال 2010 نزدیک بود اولکسی در برابر دو شیر خشمناک جان خود را از دست دهد. شیرها به وی حمله کرده و اولکسی به بیمارستان منتقل شد و بعد تحت عمل جراحی قرار گرفت.
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان