falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

مسابقه دیدنی و جالب رنگ و نقاشی کردن بوفالوها در چین! + تصاویر

مسابقه دیدنی و جالب رنگ و نقاشی کردن بوفالوها در چین! + تصاویر

 

جایزه این رقابت رنگین حدود 16هزار دلار می باشد که به بهترین نقاش های بوفالو پرداخت میشود. گقتنی است که رنگ آمیزی بوفالو ها بر اساس رسمی و افسانه ای قدیمی انجام میشود.

هنرمندانی از 8 کشور دنیا در شهر جیانگچنگ در چین دور هم جمع شده اند تا در مراسم بین المللی رنگ آمیزی بوفالو ها شرکت کنند. امسال که 60 امین سالگرد این رقابت است  48 بوفالو رنگ شده با هم به رقابت خواهند پرداخت. جایزه این رقابت رنگین حدود 16هزار دلار می باشد که به بهترین نقاش های بوفالو پرداخت میشود. گقتنی است که رنگ آمیزی بوفالو ها بر اساس رسمی و افسانه ای قدیمی انجام میشود.

مسابقه دیدنی و جالب رنگ و نقاشی کردن بوفالوها در چین! + تصاویر

مسابقه دیدنی و جالب رنگ و نقاشی کردن بوفالوها در چین! + تصاویر

مسابقه دیدنی و جالب رنگ و نقاشی کردن بوفالوها در چین! + تصاویر

مسابقه دیدنی و جالب رنگ و نقاشی کردن بوفالوها در چین! + تصاویر

مسابقه دیدنی و جالب رنگ و نقاشی کردن بوفالوها در چین! + تصاویر

مسابقه دیدنی و جالب رنگ و نقاشی کردن بوفالوها در چین! + تصاویر

مسابقه دیدنی و جالب رنگ و نقاشی کردن بوفالوها در چین! + تصاویر

مسابقه دیدنی و جالب رنگ و نقاشی کردن بوفالوها در چین! + تصاویر


بیوگرافی هنرمندان