اجرای حکم برای قاتل شیشه ای

مجموعه : اخبار
اجرای حکم برای قاتل شیشه ای
نازوب، در این پرونده محمود متهم است 16 تیرماه سال گذشته در جریان یک درگیری در خیابان قزوین تهران مرد جوانی به نام مرتضی را با ضربه های چاقو به قتل رسانده است.

روز یکشنبه جلسه محاکمه متهم در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ریاست قاضی عبداللهی برگزار شد.در ابتدای جلسه اولیای دم با طرح شکایت خود برای قاتل فرزندشان درخواست قصاص کردند.

متهم نیز پس از قرارگرفتن در جایگاه با قبول اتهامش گفت: مدتی در شرکت واحد کار می کردم که به دلیل مشکلاتی که در آنجا پیدا کرده بودم، مرا اخراج کردند. بعد از تسویه حساب 200 هزار تومان از شرکت واحد گرفته و با آن مواد مخدر شیشه خریدم تا با خرید و فروش مواد مخدر پولدار شوم. یک روز همراه مقتول شیشه مصرف کرده بودیم که ماموران ما را دستگیر کردند.مرتضی در بازجویی ها مرا فروخت که این موضوع باعث اختلاف ما شد روز حادثه بر سر این موضوع با یکدیگر درگیر شدیم که او با چاقو به طرفم حمله ور شد من هم در دفاع از خود چاقو را از او گرفته و چند ضربه به بدنش زدم.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و او را به قصاص محکوم کردند.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان