moharam

آگهی جالب و عجیب این زن برای ازدواج

آگهی جالب و عجیب این زن برای ازدواج
این خانم 107 ساله چینی كه در دوران جوانی همیشه از ازدواج می ترسیده است، حالا در سن 107 سالگی به دنبال همسر می گردد تا برای اولین بار در زندگی اش ازدواج كند و امیدوار است در این سن و سال همسر دلخواه خود را پیدا كند.
به گزارش نازوب، او می گوید«من حالا 107 سال دارد و تاكنون ازدواج نكرده ام و تنها دلیل ازدواج نكردنم این بوده است كه در كودكی شاهد این بودم كه عمویم همیشه زن عمویم را كتك می زد و زن بیچاره همیشه در حال گریه بود و به همین علت همیشه از ازدواج تصویر بدی داشته ام و فكر می كردم همه آدم هایی كه ازدواج می كنند زندگی شبیه آنها دارند».

این خانم بعد از مرگ پدر و مادرش هم ازدواج نكرد و تا سن 74 سالگی در یك مرزعه كشاورزی می كرد تا این كه توان كار كردن را از دست داد.

در حال حاضر مقامات برای كمك به این خانم در جستجوی داماد بالای 100 سال هستند و از فامیل این خانم هم خواسته اند كه اگر فرد مناسبی را پیدا كردند دست به كار شوند.

 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان