پیرترین و جوان ترین شرکت کننده کنکور 92

مجموعه : اخبار
پیرترین و جوان ترین شرکت کننده کنکور 92
به گزارش نازوب، براساس اعلام این سازمان جوانترین کنکوری امسال آرمیتا فرید متولد 1378 با 14 سال سن و پیرترین کنکوری سیدقاسم پیرو موسوی متولد 1316 و با 76 سال سن در این رقابت شرکت می کنند.

جوانترین شرکت کننده کنکور از شر اصفهان و دروس خود را جهشی خوانده است و در گروه علوم تجربی آزمون می دهد.

مسن ترین داوطلب نیز از آستانه اشرفیه است.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان