خالی شدن برج معروف بر اثر هشدار انفجار بمب

مجموعه : اخبار
خالی شدن برج معروف بر اثر هشدار انفجار بمب
نازوب به نقل از خبرگزاری فرانسه:برج "ایفل" به دلیل هشدار  وشایعاتی نسبت به وجود داشتن بمب و انفجار به مدت دو ساعت تخلیه شد.
 این خبر را مدیریت برج بدون هیچ گونه توضیحات اضافی اعلام کرد.

به دلیل این هشدار یک طوق امنیتی پیرامون این برج شکل گرفت که بعد از عملیات جستجو از سوس پلیس برج مجددا فعالیت خود را از سر گرفت


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان