زنی که طی 7 سال 11 فرزند به دنیا آورد! عکس

مجموعه : اخبار
زنی که طی 7 سال 11 فرزند به دنیا آورد! عکس

نازوب، نعمت البتاش، زنی فلسطینی است كه در 14 سالگی ازدواج كرده و پس از چهار بار حاملگی ، 4 فرزند دختر به دنیا آورده است.
اما از آنجا كه او تصمیم به داشتن فرزندی پسر داشته ،‌در بار پنجم حاملگی صاحب دوقلویی شده است كه یكی از آنها دختر و دیگری پسر بوده است.
اما حاملگی ششم كه بصورت ناخواسته برای این زن فلسطینی روی داده ، آنها را صاحب پنج قلو كرده است كه آنها هم اكنون پس از 7 سال زندگی مشترك دارای 11 فرزند هستند.

زنی که طی 7 سال 11 فرزند به دنیا آورد! عکس

علیرغم خوشحالی این خانواده بدلیل داشتن این تعداد فرزند كه آن را موهبتی الهی می دانند ، شرایط بد اقتصادی در غزه به دلیل محاصره بی رحمانه توسط رژیم غاصب صهیونیستی ،‌این خانواده پرجمیعیت را در شرایط بد اقتصادی گذاشته است و آنها درخواست كمك از برخی جوامع خیریه برای نگهداری هرچه بهتر خانواده شان هستند.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان