زمان استخدام 3 هزار کارمند در ادارات دولتی

مجموعه : اخبار
زمان استخدام 3 هزار کارمند در ادارات دولتی
نازوب، مرتضی تمدن  در پاسخ به اینکه قول داده بودید در مدت یک سال 240 هزار فرصت شغلی در تهران ایجاد کنید گفت: ما فراتر از این قول حرکت کردیم. یعنی می توانم بگویم که در مدت زمان 2 سال توانستیم 550 هزار فرصت شغلی در تهران ایجاد کنیم. البته بسیاری از منتقدان می گویند این آمار واقعی نیست ولی من به جرات می گویم نیاز به قسم خوردن نیست بروید سایت وزارت کار تمامی اسامی افراد اشتغال یافته با نام و کد بیمه موجود است.

وی افزود: تمامی استخدام ها در بدنه استان تهران بود. البته دلیل آن هم این بود که تمامی ادارات تهران بازنشسته داشتند و مجوز سه هزار استخدام در تهران از سوی دولت صادر شد. البته تمامی آزمون ها برگزار شده و تا یکماه آینده استخدام ها رسما انجام می شود.

استاندار تهران افزود: در مدت 4 سال دولت دهم توانسته ایم تمامی روستاهای بالای 25 خانوار تهران را گازکشی کنیم. همچنین در این طرح برق و آب هم وارد روستاهایی که تاکنون محروم بودند شد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان