falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

تحقیقات جدید در مورد چشم شیطان !! + عکس

تحقیقات جدید در مورد چشم شیطان !! + عکس

به گزارش نازوب دانشمندان تحقیقاتی جدید با سه تلسکوپ فضایی ناسا در اعماق فضا موفق به عکس برداری از یک سیاه چاله فضایی که به چشم شیطان معروف است شدند. این سیاه چاله در یک کهکشان در همسایگی کهکشان راه شیری قرار دارد.

 

تحقیقات جدید در مورد چشم شیطان !! + عکس

نقطه سفید که در عکس مشاهده میکنید خود سیاه چاله است و هاله های قرمز رنگ گاز هیدروژن و نور آبی رنگ اطراف سیاه چاله متعلق به اشعه ایکس میباشد.
این کهکشان 43 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد و اولین بار است که محققان فضایی عکسی با این وضوح برای مشاهده و تحقیق در اختیار دارند. این کهشکشان نزدیک ترین کهکشان به زمین است و در حال تشکیل یک سیاه چاله است . دانشمندان در حال تحقیق در چگونگی ایجاد سیاه چاله ها و چگونگی به وجود آمدن اشعه ایکس در این پدیده هستند.


بیوگرافی هنرمندان