moharam

تفاوت های مرد متاهل و مرد مجرد (طنز)

تفاوت های مرد متاهل و مرد مجرد (طنز)

مرد متاهل:
 
1- شکم برآمده (نه از اون شکمها ) 2- کله در حال بی مو شدن 3- شلوار گشاد 4- لباس تمام دکمه دار 5- روزی یه بار حمام 6- دستها همیشه تمیز
 

 مرد مجرد:

1- شکم صاف 2- شلوار تنگ 3- تی شرت 4- کلش فرقی نمی کنه 5- حموم چیه 6- دست کدومه

 

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان