ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

اسکلت خونخواری که کشاورزان را به وحشت انداخت (تصاویر)

مجموعه : اخبار گوناگون
اسکلت خونخواری که کشاورزان را به وحشت انداخت (تصاویر)

کشف ترسناک اسکلت یک هیولای خونخوار در شیلی کشاورزان را به وحشت انداخت. کشاورزان که در حومه مونت پتریا در شیلی هنگام ناهار خوردن با بقایای یک هیولای وحشتناک که به گفته کارشناسان خونخوار بوده است مواجه شدند. همه از کشف این اسکلت ها مات و مبهوت مانده اند.

 

کارشناسان در حال تحقیقات بیشتر برای کشف این اسکلت وحشتناک هستند.

 

اسکلت خونخواری که کشاورزان را به وحشت انداخت (تصاویر)

اسکلت هیولای خونخوار در شیلی

اسکلت خونخواری که کشاورزان را به وحشت انداخت (تصاویر)

اسکلت هیولای خونخوار در شیلی

اسکلت خونخواری که کشاورزان را به وحشت انداخت (تصاویر)

اسکلت هیولای خونخوار در شیلی


مطالب داغ چند روز گذشته