فرشتگان

جزئیات ازدواج اجباری و شرم آور این خانم (عکس)

جزئیات ازدواج اجباری و شرم آور این خانم (عکس)
خانم در دادگاه اظهار نمود در چند روز اینده او صاحب فرزند خواهد شد.دلیلی ندارد که او را از انگلستان اخراج نمایند…
 
به گزارش ناز وب، خانمی اهل زامبیا به خاطر ازدواج شرم آور به دو سال زندان محکوم شد.خانم 29 ساله به نام لیا تونگا در سال 2009 با ویزای تحصیلی در رشته دندانپزشکی به بریتانیا امده بود.هنگامی که مدت اعتبار ویزای او رو به اتمام بود به آژانس مهاجرتی رفت و از آنها مشورت گرفت.مشاوران به او پیشنهاد ازدواج اجباری دادند.اما امسال اداره مهاجرت ضمن پی بردن به ماجرا او را دستگیر و تحویل زندان داد.
 
خانم در دادگاه اظهار نمود در چند روز اینده او صاحب فرزند خواهد شد.دلیلی ندارد که او را از انگلستان اخراج نمایند. وکیل خانم ضمن تکرار حرفهای موکلش بچه داری او را دلیلی بر حقوق شهروندی او ذکر نمود.اما قاضی پرونده ضمن رد دفاعیات خانم را به دو سال زندان محکوم نمود.قاضی پرونده عنوان نمود خانم در عین هوشیاری تن به ازدواج عمدی جهت گرفتن تابعیت بریتانیا نموده است.
 
یکی از مامورین اداره مهاجرت به نام"اندی رادکلیف"می گوید خانم بر این عقیده است که پدر فرزندش فردی به نام موریرا است.اما ما هرچه تا کنون گشته ایم پدر فرزند را پیدا ننموده ایم.در پی تحقیقات گسترده برای پیدا نمودن شوهر خانم پلیس به چند آزانس مهاجرتی مشکوک و توانست نهایتا چند فرد را که به صورت قاچاق در کار مهاجرت های غیر قانونی بودند دستگیر نماید.

laghari
بیوگرافی هنرمندان