فرشتگان

اس ام اس های جدایی و خیانت به عشق

اس ام اس های جدایی و خیانت به عشق
تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد &&&
از عاشقی تباهی
از زندگی مصیبت
از دوستی شکست و از سادگی خیانت &&&

خائن بودن که راحته
یه کار سخت تر مثلِ وفادار بودن و امتحان کن &&&
.
.
.

.
 
این روزها از حوالیِ تو ، بوهایی به مشامم می رسد
نکند بوی خیانت جایش را به عطر خوشت داده باشد &&&

******** اس ام اس خیانت به عشق ********

جای قول و قرارهایمان امن است ، زیر پاهای تو &&&
.
.
.

به تو که فکر می کنم
بی اختیار به حماقت خود لبخند می زنم
سیاه لشکری بودم در عشق تو
و فکر می کردم بازیگر نقش اولم
تسلیت قلب صبورم &&&
.
.
.

اس ام اس تنهایی
آنان که بودنت را قدر نمی دانند
رفتنت را نامردی می خوانند******** اس ام اس خیانت به عشق ********
 

اینجا زمین است ، زمین گرد است
تویی که مرا دور زدی ….. فردا به خودم خواهی رسید &&&
حال و روزت دیدنیست….
.
.
.

برای خیانت ، هزار راه هست
اما هیچ کدام به اندازه تظاهر به دوست داشتن کثیف نیست

اینجا زمین است ، زمین گرد است
تویی که مرا دور زدی
فردا به خودم خواهی رسید
حال و روزت دیدنیست &&&
.
.
.

اس ام اس تنهایی
هر روز این عشق یک طرفه را طی می کنم
یکبار هم تو گامی بدین سو بردار
نترس جریمه اش با من  &&&
.
.
.

دوستت دارم را برای هر دویمان فرستادی
هم من ، هم او
خیانت میکردی یا عدالت ؟ &&&


******** اس ام اس خیانت به عشق ********

 
 
نه تو دروغگو نیستی
من حواسم پرت است
گفته بودی دوستم داری بی اندازه
خوب که فکر می کنم
تازه می فهمم که “بی اندازه” یعنی چه &&&
.
.
.

خودت خوب می دانی ؟ به رویت نیاوردم
از همان زمانی که جای تو به من گفتی : شما
فهمیدم پای او در میان است &&&
.
.
.


******** اس ام اس خیانت به عشق ********

 
 
اگر روزی دشمن پیداکردی ، بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی
اگر روزی تهدیدت کردند ، بدان دربرابرت ناتوانند
اگر روزی خیانت دیدی ، بدان قیمتت بالاست &&&
 

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان