چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

a

تست هوش تصویری جالب، تفاوت ها را پیدا کن

مجموعه : معما و تست هوش
تست هوش تصویری جالب، تفاوت ها را پیدا کن

تست هوش تصویری جالب، تفاوت ها را پیدا کن

یک عکاس در آفریقا مشغول شکار لحظه هاست! البته دو عکس از او به دستمان رسیده که با هم تفاوت هایی دارند. آیا می توانید بگویید دقیقا چند تفاوت؟

تست هوش تصویری جالب، تفاوت ها را پیدا کن

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

جواب تست:

تست هوش تصویری جالب، تفاوت ها را پیدا کن

6 تفاوتبرچسبها:

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
پسر عجیبی با 264 دندان جهان را شوکه کرد + تصاویر
پسر عجیبی با 264 دندان جهان را شوکه کرد + تصاویر
مشاهده بیشتر