فروش جنجالی چادر ویژه گشایش بخت دختران ! عکس

فروش جنجالی چادر ویژه گشایش بخت دختران ! عکس

تعجب همه افرادی که این تصویر را دیدند یا در آن مکان حضور داشتند! واقعا به چه معناست ؟ چادر ویژه گشایش بخت!

 

عرضه چادر نماز ویژه “گشایش بخت” در نمایشگاه قرآن

فروش جنجالی چادر ویژه گشایش بخت دختران ! عکس


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته