عکس های دردناک گرمخانه دختران در تهران

عکس های دردناک گرمخانه دختران در تهران

گرمخانه ای برای زنان و دختران بی خانمان و کارتون خواب جامعه ! ؟

 

 

به گزارش نازوب سامان سرای لویزان با ظرفیت 120 نفر و تحت حمایت شهرداری تهران، بصورت شبانه روزی به در حال فعالیت است.

 

این مکان برای حضور بانوان بی خانمان بالای هیجده سال در تهران می باشد که گرمخانه ای برای این افراد است.

 

 عکس های دردناک گرمخانه دختران در تهران

 

در پایان نگاهی داریم به زنان و دخترانی که مروج ابتذال در جامعه هستند! چرا فرهنگ یک کشور اسلامی باید این گونه در گوشه و کنار رسانه ها طبل رسوایی بی خانمان بودن زنان و مردان یک جامعه را بنوازد که چنین نتایجی را به دنبال داشته باشد؟

 

عکس های دردناک گرمخانه دختران در تهرانعکس های دردناک گرمخانه دختران در تهران


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته