5 نکته مهم و قابل توجه برای تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
5 نکته مهم و قابل توجه برای تعبیر خواب

نکته های بسیار مهم برای تعبیر خواب تو

 

خواب و تعبیر آن یکی از مهم ترین بخش اطلاع رسانی برای ما انسان ها می باشد! می توان گفت وحی، نتیجه ی مراقبه، آگاهی، پیشگویی و… .
بسیاری از افراد با پاکی روح و مراقبه بیشتر از دیگران خواب های صادقانه می بینند که گویی از آینده ی نه چندان دور به آنها خبر می دهد.

خواب یک حقیقت کوچکی از مرگ ابدی است. کسانی که خواب های صادقانه می بینند در مطالعات انجام شده ترسی از مرگ ندارند. شاید هرشب مرگ را تجربه می کنند!

 

اکنون نکات مهم و قابل توحه برای تعبیر خواب را در نظر بگیرید:

 

5 نکته مهم و قابل توجه برای تعبیر خواب

 

1- رؤیای انسان در درجه اوّل حکم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را دارد که شامل (رؤیای صادقانه و نمادین) که در سه مقطع گذشته، حال و آینده خواب بیننده است.

 

2- رویای انسان به سه دسته تقسیم می گردد:
الف)صادقانه
ب) نمادین
ج) کاذبه

3- اطلاعاتی که در خواب به بیننده داده می شود دارای 5 محور زیر است:

الف) فقط مربوط به شخص خواب بیننده است.
ب) مرتبط به شخص یا اشخاص حاضر در خواب میباشد.
ج) بین شخص بیننده و شخص یا اشخاص حاظر در خواب باشد.
د) به هیچ یک از موضوعات پیشین مرتبط نباشد.
ه) به موضوع یا شخص یا جمعی که در خواب حاضر نیستند مرتبط می گردد.

 

4- از لحاظ منفی یا مثبت یا خنثی بودن دارای پیامی گویا باشد.

5- فاکتور زمان در رؤیای صادقانه و نمادین بر محور عدد مقدّس 7 استوار است گاهی حکمت و مصلحت خداوندتعبیر آن را به زمان دیگری موکول می نماید،لذا بعد از اینکه از خواب بیدار می شوید از یک ثانیه، یک دقیقه، یک ساعت، یک روز، یک هفته، یک ماه، یک سال منتظر تعبیر آن باشید و لازم است بدانید:

هر انسانی که دارای زبانی صادق و قلبی پاک باشد زمان تعبیر خواب او در بیداری به حداقل می رسد. مگر آنکه خواست خداوند نباشد.

نکته مهم دیگر در مورد تعبیر خواب شب و ساعت خواب بیننده است. همه ی ما می دانیم که جهان هستی در هر ساعت که هیچ، در هر لحظه یک رویداد کیهانی و کهکشانی دارد.
درست مثل لحظه لحظه طلوع و غروب خورشید، یا همان زمانی که هر لحظه می گذرد.
پس خواب هم در زمان و ساعت خود تعبیر بخصوص درست یا نادرست بودن را دارد.
از این لینک می توانید احکام و واقعیت های درست خواب در شب یا زمان خوابهایتان را دنبال کنید.

نکته بسیار مهم:

 

5 نکته مهم و قابل توجه برای تعبیر خواب

 

برخی از افراد به دلیل آشفتگی های روزمره خواب یا کابوس های بد می بینند و بدون آگاهی در پی تعبیر آن هستند و پس از تعبیر بد آن دچار موجی از سردرگمی، منفی بودن و استرس های شدید می شوند و ناخودآگاه تمام این نیروهای منفی رابه خود و زندگی خود راه می دهند
خواهش می کنیم در مورد خوابهایتان کمی با دقت عمل کنید. هز شبی که خواب می بینید به دنبال تعبیر آن نیاشید. ابتدا به تعبیر شبی که خواب دیدید مراجعه کنید و درستی یا غلط بودن آن را بدانید.
خوابتان را برای هیچ کس بازگو نکنید. مگر خوابگذار یا کسی که در تعبیر خواب تخصص دارد.

امیدواریم در تمامی شبهای زیبایی که به خواب می روید رویاهای شیرین و صادقانه هدیه بگیرید تا چراغ راهی باشد برای موفقیت و رسیدن به کمال انسانیت!


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان