پست جگرسوز ابی اشرفی در چهلمین روز درگذشت ماهچهره

پست جگرسوز ابی اشرفی در چهلمین روز درگذشت ماهچهره

ماهچهره 🌸🌹🌸🌹🌸🌹  به مناسبت چهلمین روز درگذشت این عزیز Husband همسر وی ابی اشرفی در پست جدید Miss دلتنگی اش در فراغ ماهچهره را این گونه بیان کرد:

ابی اشرفی؛ چهل روز از دلتنگی هم کنار مزارت سپری شد و بدون این که رفتنت را باور کنم روزهامو به شبهام گره می زنم و شب هامو به صبح می رسونم به امید اینکه روی ماهت رو یکبار دیگه تو خوابم ببینم. طنین صدات توی قلبم و زیبایی چهره ات مدام جلوی صورتم…

ثانیه به ثانیه به یادتم

کلیپ ابراهیم اشرفی در چهلمین روز ذرگذشت همسرش ماهچهره خلیلی که در پایان همین بخش به همراه به یادماندنی ترین تصاویر و سند مشاهده می کنید!

همانطور که در تمامی خبرهای داخلی و خارجی منتشر شد بازیگر محبوب و درخشان و موفق کشورمان ماهچهره خلیلی عزیز در 17 مرداد سال 99 بر اثر سرطان لوزالمعده آسمانی شد و می توان گفت همه ی افراد خاص و عام و در شوکی بزرگ فرو برد.

روحش شاد و یادش گرامی. برای همسر وی، فرزندش و خانواده ی گرامی این عزیز صبر جمیل خواهانیم.

به همین منظور نیز جناب اشرفی سند هدیه درخت توسط مرحومه ماهچهره، فرزندش پرواز و خودش را منتشر کرد.

که در ادامه این تصاویر همیشه ماندگار را مشاهده می کنید.

پس از مرگ است که می ماند همان خوبی، بدهایی که کردیم …

 

پست جگرسوز ابی اشرفی در چهلمین روز درگذشت ماهچهره

پست جگرسوز ابی اشرفی در چهلمین روز درگذشت ماهچهره

پست جگرسوز ابی اشرفی در چهلمین روز درگذشت ماهچهره

 

تصاویری از سندهای کاشت درخت توسط مرحومه ماهچهره خلیلی عزیز، همسر و فرزندش ای کاش یاد بگیریم خوبی ها را برداشت می کردیم و عمل بدون هیچ گونه منت و خودنمایی.همانند پاکی و صداقت ماهچهره عزیز و خانواده ی گرامی اش.

 

پست جگرسوز ابی اشرفی در چهلمین روز درگذشت ماهچهره

پست جگرسوز ابی اشرفی در چهلمین روز درگذشت ماهچهره

 پست جگرسوز ابی اشرفی در چهلمین روز درگذشت ماهچهره

 

کلیپی از همسر مرحومه ماهچهره عزیز به مناسبت چهملین روز آسمانی شدنش 😢😢😢😢😢برچسبها:

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته