این دختر صورتش به طرز فجیع از هم پاشید! + تصاویر

این دختر صورتش به طرز فجیع از هم پاشید! + تصاویر

 

کیرا یاتس” دختر انگلیسی است که با این بیماری عجیب به دنیا آمده است اما توانسته از زیر بار فشار ۱۴ عمل جراحی که تا به حال روی بدنش انجام شده است جان سالم بدر ببرد.

 

سندورم “عروسک شسکته” بیماری است که باعث می شود نوزادان با چهره ای از هم پاشیده و صورتی و بدنی عجیب به دنیا آیند. این بیماری بسیار نادر است و در اغلب مواقع باعث مرگ زودهنگام کودکان می شود.

 

 

این دختر صورتش به طرز فجیع از هم پاشید! + تصاویر

 ”  کیرا یاتس  ”  دختر انگلیسی است که با این بیماری عجیب به دنیا آمده است اما توانسته از زیر بار فشار ۱۴ عمل جراحی که تا به حال روی بدنش انجام شده است جان سالم بدر ببرد. این عمل های جراحی همه برای درست کردن حالت استخوان ها بدن و شکل گرفتن آنها بوده است.سندورم “عروسک شسکته” بیماری است که باعث می شود نوزادان با چهره ای از هم پاشیده و صورتی و بدنی عجیب به دنیا آیند. این بیماری بسیار نادر است و در اغلب مواقع باعث مرگ زودهنگام کودکان می شود.

 

این دختر صورتش به طرز فجیع از هم پاشید! + تصاویر

کیرا یاتس” دختر انگلیسی است که با این بیماری عجیب به دنیا آمده است اما توانسته از زیر بار فشار ۱۴ عمل جراحی که تا به حال روی بدنش انجام شده است جان سالم بدر ببرد. این عمل های جراحی همه برای درست کردن حالت استخوان ها بدن و شکل گرفتن آنها بوده است.این بیماری که سندروم آپرت هم نامیده می شود ممکن است تنها یک بچه از میان ۱۰۰ هزار بچه متولد شده را مبتلا کند. این سندروم اگر با عمل های جراحی مختلف کنترل نشود می تواند باعث بدشکل شدن جمجمه و حتی آسیب رسیدن به مغز و در نهایت مرگ شود.

 

این دختر صورتش به طرز فجیع از هم پاشید! + تصاویر

 

این دختر صورتش به طرز فجیع از هم پاشید! + تصاویر

 

این دختر صورتش به طرز فجیع از هم پاشید! + تصاویر

 

 


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته