جدید ترین مدل کتابخانه برای آپارتمان های کوچک

جدید ترین مدل کتابخانه برای آپارتمان های کوچک
ناز وب، جدیدترین  مدل کتابخانه ، کتابخانه ای است که بریا آپارتمان های کوچک طراحی شده است. این کتابخانه توسط  Till Koenneker طراحی شده است.
طراحی خاص این کتابخانه به صورتی است که شامل قسمت های مختلفی مانند تخت خواب, کمد, کتابخانه, جای تلویزیون و … می باشد.
 
 

جدید ترین مدل کتابخانه برای آپارتمان های کوچک

 

جدید ترین مدل کتابخانه برای آپارتمان های کوچک

 

جدید ترین مدل کتابخانه برای آپارتمان های کوچک

جدید ترین مدل کتابخانه برای آپارتمان های کوچک

 

جدید ترین مدل کتابخانه برای آپارتمان های کوچک

 

جدید ترین مدل کتابخانه برای آپارتمان های کوچک

 


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته