کثیف ترین نوع خیانت این مرد به زنش!! عکس

کثیف ترین نوع خیانت این مرد به زنش!! عکس
یک زن لاغر اندام برای خوش آیند نامزدش که او را متقاعد کرده بود "چاق تر بودن بهتر است"، بیش از 44 کیلو وزن اضافه کرده بود، ولی وقتی فهمید نامزدش با هشت زن لاغراندام به او خیانت کرده، بسیار اندوهگین شد.
 

کثیف ترین نوع خیانت این مرد به زنش!! عکس
 
 کیسی پاین اهل شمال لندن، در طی چهار سال آشنایی با نامزدش که نام وی برده نشده، از سایز 12 به سایز 24 رسید، زیرا به او گفته بود که اندام چاق جذاب تر است.
 

کثیف ترین نوع خیانت این مرد به زنش!! عکس
 
کیسی پیش از چاق شدن
 
 این زن 26 ساله پس از آنکه فهمید نامزدش حداقل با هشت زن به او خیانت کرده که هیچ کدام از آنها نیز اضافه وزن نداشتند، بسیار آزرده خاطر شد.

کیسی گفت:"من بسیار شوکه شدم که او وفادار نبود ولی بزرگترین سیلی به من این بود که تمام آن زنان لاغر بودند. من انتظار داشتم که آنان نیز همگی زنان چاقی باشند ."
 

کثیف ترین نوع خیانت این مرد به زنش!! عکس
 
این زن در صفحات فیس بوک متوجه رابطه نامزدش با هشت زن مختلف شد. او وقتی پروفایل همه آنها را دید متوجه شد همه آنها لاغرهستند، وقتی از نامزدش درباره آنها توضیح خواست، او گفت:"قبلا از زنان چاق خوشم می آمد ولی حالا زنان لاغر را ترجیح می دهم!!"

کیسی پس از متوجه شدن خیانت نامزدش و جدا شدن از وی دوباره شروع به کاهش وزن کرد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان