لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

ادارات تهران چه روزهایی تعطیل است

مجموعه : اخبار
ادارات تهران چه روزهایی تعطیل است
ناز وب، نصر الله ابراهیمی علام كرد: روزهای پنجشنبه ادارات اجرایی تهران همانند سنوات گذشته و با وجود تغییر ساعت كاری تعطیل است.

وی در پاسخ به اینكه پلیس می گوید تغییر ساعت كاری موجب افزایش ترافیك به علت تردد دانش آموزان مدارس و كارمندان ادارات تهران می شود گفت: این بخشنامه تنها برای ادارات اجرایی تهران است و ارتباطی با مدارس یا نیروهای مسلح ندارد.

ابراهیمی افزود: دستگاههای اجرایی شهر تهران شامل وزارتخانه ها و ادارات کل دولتی بر اساس بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به منظور رعایت ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری (44 ساعت کار در هفته) شامل این بخشنامه می شوند.


بیوگرافی هنرمندان