حقوق 13 میلیونی یک سردبیر!

مجموعه : اخبار
حقوق 13 میلیونی یک سردبیر!
سردبیر یک روزنامه وابسته به جریان انحرافی ماهیانه 13 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است.

نکته قابل تأمل آن است این عنصر به‌ظاهر عدالتخواه، تمام حقوق خود را تا پایان سال 92 نیز دریافت کرده است.


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته