عکس های دیده نشده از حیوانات زالی!!

عکس های دیده نشده از حیوانات زالی!!

آلبینسم یا زالی نوعی بیماری ژنتیکی است که به دلیل نقص مادرزادی یک آنزیم ،تیروزین به ملانین تبدیل نمی‌شود . عدم توان تولید رنگدانه ملانین موجب می‌شود که رنگ پوست و موهای بیمار سفید باشد . به دلیل عدم تولید رنگدانه ، شبکیه چشم به نور خورشید حساس است و مبتلایان مشکل دید در روز دارند. همچنین احتمال آفتاب سوختگی در آنان زیاد است.


عکس های دیده نشده از حیوانات زالی!!

عکس های دیده نشده از حیوانات زالی!!

عکس های دیده نشده از حیوانات زالی!!


عکس های دیده نشده از حیوانات زالی!!


عکس های دیده نشده از حیوانات زالی!!


عکس های دیده نشده از حیوانات زالی!!


عکس های دیده نشده از حیوانات زالی!!


عکس های دیده نشده از حیوانات زالی!!


عکس های دیده نشده از حیوانات زالی!!


عکس های دیده نشده از حیوانات زالی!!


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته