چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

بزرگراه 145 کیلومتری بدون هیچ پیچ و خمی! (تصاویر)

بزرگراه 145 کیلومتری بدون هیچ پیچ و خمی! (تصاویر)

مستقیم تا 145 کلیومتر! بزرگراه جالبی که هیچ یپچ و خمی در طول 145 کیلومتری ندارد. بزرگراه”ایر” در کشور استرالیا، مسیری هزار و ششصد و هفتاد و پنج کیلومتری است که غرب این کشور را به منطقه جنوبی آن در میان دشت مسطح نولاربر متصل می کند، اما نکته جالب در خصوص این بزرگراه آنست که در بخشی از آن به طول 145 کیلومتر، هیچگونه پیچ و انحنایی در جاده وجود نداشته و جاده فوق در این مسیر برای رانندگان لذتی خاص را ایجاد می کند، چرا که دیگر نگرانی جدی و خاصی در خصوص وقوع تصادف در مسیر آنها را نگران نخواهد کرد.

 

بزرگراه 145 کیلومتری بدون هیچ پیچ و خمی! (تصاویر)

بزرگراه بدون پیچ و خم

بزرگراه 145 کیلومتری بدون هیچ پیچ و خمی! (تصاویر)

بزرگراه بدون پیچ و خم

بزرگراه 145 کیلومتری بدون هیچ پیچ و خمی! (تصاویر)

بزرگراه بدون پیچ و خم

بزرگراه 145 کیلومتری بدون هیچ پیچ و خمی! (تصاویر)

بزرگراه بدون پیچ و خم

بزرگراه 145 کیلومتری بدون هیچ پیچ و خمی! (تصاویر)

بزرگراه بدون پیچ و خم


زیباسرای ناز وب مد و زیبایی

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
18+ دختران برهنه ای که میز سرو غذا می شوند ! + عکس
18+ دختران برهنه ای که میز سرو غذا می شوند ! + عکس
مشاهده بیشتر