ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

دانستنی های علمی (آخر خنده)

دانستنی های علمی (آخر خنده)
آیا میدانید چطور می‌شود چهار نفر زیر یک چتر بایستند و خیس نشوند؟
وقتی هوا آفتابی باشد
 

دانستنی های علمی (آخر خنده)

آیا میدانید آخرین دندانی كه در دهان دیده می‌شود چه نام دارد؟

دندان مصنوعی

دانستنی های علمی (آخر خنده)
آیا میدانید برای قطع جریان برق چه باید كرد؟
باید قبض آن را پرداخت نكرد

دانستنی های علمی (آخر خنده)
آیا میدانید چرا مار نمی‌تواند به مسافرت برود؟
چون دست ندارد كه برای خداحافظی تكان دهد

دانستنی های علمی (آخر خنده)
آیا میدانید چرا روی آدرس اینترنت به جای یك دبیلیو ، سه تا دبیلیو می‌گذارند؟
چون كار از محكم‌كاری عیب نمی‌كنه

دانستنی های علمی (آخر خنده)
آیا میدانید چرا فیل از سوراخ سوزن رد نمی‌شه؟
برای اینكه ته دمش گره داره

دانستنی های علمی (آخر خنده)
آیا میدانید چرا دو دوتا می‌شود پنج تا؟
چون علم پیشرفت كرده

دانستنی های علمی (آخر خنده)
آیا میدانید چرا دود از دودكش بالا می‌رود؟
چون ظاهرا چاره دیگری ندارد

دانستنی های علمی (آخر خنده)
آیا میدانید چرا لكلک موقع خواب یک پایش را بالا می‌گیرد؟
چون اگر هر دو را بالا بگیرد ، می‌افتد

دانستنی های علمی (آخر خنده)
آیا میدانید اگر كسی قلبش ایستاده بود چه می‌كنید؟
برایش صندلی می‌گذاریم

دانستنی های علمی (آخر خنده)
آیا میدانید اگر سر پرگار گیج برود چه می‌كشد؟
بیضی

دانستنی های علمی (آخر خنده)
آیا میدانید اگه یه نقطه آبی روی دیوار دیدید كه حركت می‌كند چیست؟
مورچه‌ای است كه شلوارلی پوشیده

دانستنی های علمی (آخر خنده)
آیا میدانید خط وسط قرص برای چیه؟
برای اینكه اگه با آب نرفت پایین با پیچ‌گوشتی بره

دانستنی های علمی (آخر خنده)
آیا میدانید ناف یعنی چه؟
ناف نمره صفری است كه طبیعت به شكم بی‌هنر داده است

دانستنی های علمی (آخر خنده)
آیا میدانید چه طوری زیر دریایی رو غرق می‌کنن؟
یه غواص میره در می‌ زنه

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته