خدا

مسن ترین زن کوتوله جهان در کتاب گنیس (عکس)

مسن ترین زن کوتوله جهان در کتاب گنیس (عکس)
زن هندی با ۱۱۳ سال سن عنوان مسن‌ترین کوتوله جهان در کتاب رکوردهای گینس به او اختصاص دارد. به گزراش نازوب، «زینات» معتقد است او از رکورددار فعلی این عنوان ۱۲ سال بزرگتر است و باید نام او در این کتاب به ثبت برسد.

«زینات» که با قدی برابر با ۹۱ سانتیمتر آرزو دارد، پیش از فوت کردنش با بازیگران بالیوود ملاقات داشته باشد.

 «زینات» گفت: با بزرگ‌شدن من محل زندگی‌ام نیز تغییر کرد و به شکل امروزی درآمد. از زمانی که در یادم است خانه ما در میان درخت‌های متعددی ساخته شده‌ بود و کم‌کم به شکل امروزی خود درآمد.

به گزارش نازوب، او هیچ وقت ازدواج نکرده و حدود ۵۰ سال است که اعضای خانواده‌اش را از دست داده و تنها زندگی می‌کند.


بیوگرافی هنرمندان