a

پر استرس ترین شغل های دنیا

پر استرس ترین شغل های دنیا
نازوب، برای رتبه بندی این مشاغل بیش از 200 شغل استرس زا مورد بررسی قرار گرفته و فاکتورهای مختلفی هم چون محیط کار، رقابت در محیط کاری، خطرات و دستمزد لحاظ شده اند. برای این کار، به استرس موجود در هر شغلی امتیازی از 100 داده شده است.

در زیر لیست 10 شغل استرس زای جهان آمده است:

1 – سربازی داوطلبانه
امتیاز استرس:84٫61

2 – آتش نشان
امتیاز استرس: 60٫26

3 – خلبان هواپیما
امتیاز استرس: 59٫58

4 – ژانرال نظامی
امتیاز استرس: 55٫17

5 – افسر پلیس
امتیاز استرس: 53٫63

6 – مدیر جشن ها و مراسم
امتیاز استرس: 59٫58

7 – مدیر روابط عمومی
امتیاز استرس: 47٫56

8 – مدیر شرکت
امتیاز استرس: 47٫41

9 – فتوژورنالیست
امتیاز استرس: 47٫09

10 – راننده تاکسی
امتیاز استرس: 46٫25


بیوگرافی هنرمندان