جزئیات خواندنی دختری که زیر عمل جراحی بهوش آمد

مجموعه : اخبار
جزئیات خواندنی دختری که زیر عمل جراحی بهوش آمد
متخصص بیهوشی خیلی زودتر از موعد شیر گاز بیهوشی را بسته است و مقصر اصلی این جریان….
 
سارا نیوتون" 32 ساله مدت 40 دقیقه از عمل جراحی را کاملا به هوش بود اما شل کننده های عضلانی او را به نوعی فلج کرده و اجازه عکس العمل به او ندادند. به گزارش نازوب این مادر توضیح میدهد که در طول  جراحی چطور متوجه شده است که پزشکان شکم او را بریدند. او روی تخت دراز کشیده ، صدای پزشکان و رفت و آمدشان را متوجه میشد و تمام برشهای روی بدنش را احساس میکرد و هر لحظه منتظر بود تا عمل جراحی به پایان برسد.
 
 
 
 
این خانم 32 ساله شاهد 40 دقیقه از عمل جراحی اش بوده است. حالت فلج بعد 20 دقیقه از عمل جراحی پایان یافت اما او به قدری رنج کشید که دچار بیماری عصبی شده است. بعد از اینکه ثابت شد متخصص بیهوشی خیلی زودتر از موعد شیر گاز بیهوشی را بسته است و مقصر اصلی این جریان میباشد بیمارستان مبلغ 30 هزار پوند به این خانم غرامت پرداخت کرد.او میگوید بعد از گذشت 1 سال و نیم از عمل جراحی هنوز هم آن اتفاقات همواره در ذهنش تکرار میشود.پزشک خاطی در سمت خود ابقا شد و بیمارستان تنها به یک معذرت خواهی از این خانم رضایت داد.

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته