لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

تصویری دیدنی از چهره های واقعی سریال حریم سلطان

تصویری دیدنی از چهره های واقعی سریال حریم سلطان

نازوب، بطور کامل سریال حریم سلطان نمایانگر واقعیت نیست. برای مثال زنان دربار عثمانی اصلا نحوه لباس پوشیدنشان شبیه به بازیگران درون سریال نیست به گونه ای که به جز سلطان هیچ کس حتی چشمهای آنها را به دلیل استفاده از روبنده نمیتوانست ببیند.

حتی داستانی که در فیلم می بینیم با حقیقت در تضاد است.مثلا سلیمان را بیش از حد خوب جلوه داده اند و یا ماهی دوران و خرم سلطان را به جان هم انداخته اند در صورتی که واقعا چنین نبوده است.

در هر صورت در این مطلب نقاشی های جالب و دیدنی را از شخصیتهای اصلی داستان را مشاهده می کنید.

تصویری دیدنی از چهره های واقعی سریال حریم سلطان


بیوگرافی هنرمندان