اولین مجری محجبه و زیبای صدا و سیمای ترکیه (عکس)

اولین مجری محجبه و زیبای صدا و سیمای ترکیه (عکس)
در پی حضور بانوان محجبه در ورزشگاهها و دانشگاههای ترکیه، شبکه تلویزیون دولتی این کشور "تی.آر.تی" برای نخستین بار از یک بانوی محجبه به عنوان مجری استفاده کرد.خانم "فیضا چیغدم"مجری برنامه های شبکه تلویزیونی دولتی ترکیه روز گذشته با حجاب اسلامی در این شبکه تلویزیونی حاضر شد. حضور خانم چیغدم با حجاب اسلامی در بخش خبری شبکه "ˈتی.آر.تی.ترک"در رسانه های روز یکشنبه ترکیه بازتاب گسترده ای داشت.
 

 اولین مجری محجبه و زیبای صدا و سیمای ترکیه (عکس)

 

خانم چیغدم اولین بانوی محجبه است که در شبکه تلویزیونی"تی.آر.تی"ˈ به اجرای برنامه میپردازد. چندی پیش نیز چند نفر از نمایندگان زن حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه نیز به تازگی با حجاب اسلامی در مجلس ملی ترکیه حضور یافتند.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان