باران مدفوع و چندش آور سراسر ایتالیا را گرفت!! عکس

مجموعه : اخبار
باران مدفوع و چندش آور سراسر ایتالیا را گرفت!! عکس
این پرنده های سیاه از شمال اروپا به پایتخت ایتالیا پرواز کردند و البته دلیل خوبی برای این ترجیحشان داشتند: رم آب و هوای گرم مدیترانه ای دارد. مدتهای مدیدی است که این پرنده ها زمستان هایشان را در این شهر سپری می کنند،
 
 
ولی مقامات شهر توانسته بودند آنها را از کثیف کردن این شهر باستانی بازدارند. امسال با قطع شدن بودجه آن، مردم محلی و ماشین ها همگی مدفوع باران شدند که بسیار بد بود.اولین سالی که این سارها زمستان را در رم گذراندند سال 1926 ثبت شده است. آنها در ابتدا در حومه شهر ماندند، و به تدریج به داخل شهر آمدند.
 
زیرا گرمای ساختمان ها آنها را جذب می کرد. در حال حاضر بیش از 1.5 میلیون سار در شهر رم وجود دارد و تقریباً هر جا که دلشان خواست کارشان را می کنند.بخشی از این پرنده ها در ماه اکتبر و بخشی در ماه ژانویه به رم می آیند و عادت دارند در سپیده دم شهر را ترک کنند و به زیتون زارهای حومه شهر بروند.
 
 
بعد از آنکه کل روزشان را به خوردن زیتون سپری کردند، به سمت شهر پرواز می کنند و خرابکاری هایشان را روی ساختمان ها، مجسمه ها، خودروها و خیابان انجام می دهند.در گذشته مقامات شهر برای جلوگیری از آشیانه سازی آنها در شهر، بادکنک های بزرگی به شکل شاهین روی ساختمان ها می گذاشتند تا آنها را بترسانند.
 
بهترین گزینه های ضد سار شامل هرس کردن درختان و پخش صداهای بلند شاهین ها می شود، ولی دیگر مسئولین قدرت مالی برای سرمایه گذاری روی این اقدامات را ندارند و مردم و توریست ها باید به روش قدیمی از خودشان مراقبت کنند. آنها باید از چتر استفاده کنند یا دنبال پناهگاه و سرپناهی برای خودشان بدوند.بعضی از مردم هم سعی می کنند این پرنده ها را با جیغ زدن و سر و صدا راه انداختن با هر ظرفی که دستشان می آید دور کنند. ولی تابحال این روش مؤثر نبوده است.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان