کودک 5 ساله آدمخوار همه را وحشت زده کرد(عکس)

مجموعه : اخبار
کودک 5 ساله آدمخوار همه را وحشت زده کرد(عکس)
در پی شکایت والدین کودک از مسئولین مهدکودکی در بیرمنگام انگلستان در پی بی توجهی آنان هنگامی که یکی از بچه ها گوش پسر بچه آنان را به قصد خوردن جدا کرده بود بازرسین را برای برسی‌های بیشتر وارد عمل نمود.
 
والدین کودک پس از تحویل کودک از مسئولین مهدکودک متوجه گوش خونین فرزند خود شدند.به گفته مسئولین این مهدکودک وی از روی صندلی پرت شده این در حالی است که هیچ گونه آثار کبودی مبنی بر ضربه خوردن به این کودک مشاهده نشده است.

بنا بر گزارشات به نظر می رسد سایر کودکان مهد کودک اقدام به خوردن قسمتی از گوش این کودک کردند.والدین کودک پنج ساله کودکشان را برای مداوا به بیمارستان منقل کردند که در نهایت گوش پسر بچه 10 بخیه خورد.براساس نظریه بازرسان این مهدکودک شرایط نگهداری و ایمنی نداشته و مغایر با قوانین اساسی است می دانیم چه بگوییم.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان